Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.      ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_} 
Adres          : {_teslimatadresi_}
Telefon       : {_alicitelefon_}
E-posta       : {_alicimail_}
B.      ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
Unvanı      Merla Oyuncak Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi        Barış Mah. Suadiye Cad. 150/34 Yenimahalle / Ankara
Telefon      : 0533 667 80 82
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI  : Merla Oyuncak Sanayi Ticaret Limited Şirketi
ÜYE      : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ALICI    : Siteye üye olarak ya da olmayarak bu sözleşme kapsamında ürün satın alan ve Madde 1.2. de ALICI olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
TARAFLAR : ALICI ve SATICI’yı birlikte,
SİTE      : www.merla.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.merla.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda, siteye üye olarak ya da olmayarak siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : {_saticiunvan_}
Adres : {_saticiadres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Faks : {_saticifax_} 
Eposta : {_saticimail_}
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_} 
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_} 
Adres : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki gibidir. ALICI satım bedelini seçtiği ödeme şekline uygun biçimde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Sipariş Tarihi : {_tarih_}
{_urunbilgileri_}
Kargo Tutarı : {_kargo_}
Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}
{_odemetablosu_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Fatura Adresi : {_faturaadresi_}
7.4.  100tl ve üzeri tutardaki alışverişlerde ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_} 
Adres : {_faturaadresi_}
Telefon : {_faturatelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
Fatura teslim : {_faturaadresi_}

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yükleniyor...